In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ ba, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ ba

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 19/092023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 19/09/2023
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 30 14
G.Bảy 200N 397 692
G.Sáu 400N 8467 0717 0105 8986 5898 8525
G.Năm 1Tr 5771 5219
G.Tư 3Tr 95976 90927 10063 01499 64228 50806 12533 83437 20313 72096 52204 42765 70978 98148
G.Ba 10Tr 50524 36990 52484 09279
G.Nhì 15Tr 23710 39549
G.nhất 30Tr 42118 96021
G.ĐB 2Tỷ 998389 629643
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 12/092023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 12/09/2023
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 61 29
G.Bảy 200N 448 242
G.Sáu 400N 3942 9887 0928 3849 7441 0684
G.Năm 1Tr 7257 9677
G.Tư 3Tr 74561 86789 49524 92510 42486 01956 25950 95926 09135 80930 28944 40703 58737 84928
G.Ba 10Tr 19272 35968 00347 76033
G.Nhì 15Tr 46380 36596
G.nhất 30Tr 12712 61904
G.ĐB 2Tỷ 417155 581205
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 05/092023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 05/09/2023
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 01 54
G.Bảy 200N 257 925
G.Sáu 400N 7040 6007 3908 2815 3847 0354
G.Năm 1Tr 1743 2393
G.Tư 3Tr 57414 69548 94932 97973 13375 16564 50885 90273 06986 11661 32015 51628 70704 31300
G.Ba 10Tr 33504 63545 01272 31854
G.Nhì 15Tr 92740 45882
G.nhất 30Tr 61665 18519
G.ĐB 2Tỷ 025576 327026
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 29/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 29/08/2023
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 78 27
G.Bảy 200N 641 496
G.Sáu 400N 8863 6506 1951 8074 1372 9598
G.Năm 1Tr 1093 6028
G.Tư 3Tr 99479 69735 83627 36311 46766 99767 02087 46556 38133 50792 12353 68964 80074 96803
G.Ba 10Tr 02712 58411 27081 08038
G.Nhì 15Tr 96984 72716
G.nhất 30Tr 81264 20937
G.ĐB 2Tỷ 443342 874746
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 22/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 22/08/2023
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 64 00
G.Bảy 200N 691 554
G.Sáu 400N 6221 6837 5734 1605 4512 9627
G.Năm 1Tr 8085 2330
G.Tư 3Tr 75267 27155 96943 93063 94558 23139 28930 67803 20023 89664 06060 56511 22805 24101
G.Ba 10Tr 37074 07489 66065 87108
G.Nhì 15Tr 66078 11339
G.nhất 30Tr 56965 79731
G.ĐB 2Tỷ 897460 654093
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 15/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 15/08/2023
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 18 82
G.Bảy 200N 693 834
G.Sáu 400N 1618 3382 7166 2843 7057 6905
G.Năm 1Tr 0295 8798
G.Tư 3Tr 98036 74860 55730 21113 58002 24857 24085 14878 77680 73897 33432 78745 02698 75813
G.Ba 10Tr 72828 51511 26210 40158
G.Nhì 15Tr 43429 72628
G.nhất 30Tr 75465 90726
G.ĐB 2Tỷ 793144 679369
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 08/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ ba, ngày 08/08/2023
Thứ ba Đắk Lắk
XSDLK
Quảng Nam
XSQNM
G.Tám 100N 61 73
G.Bảy 200N 193 516
G.Sáu 400N 9463 5320 0943 8174 3904 8640
G.Năm 1Tr 5787 5277
G.Tư 3Tr 68780 42128 51228 08971 27489 22687 33695 62661 34890 03987 25514 84234 50210 59749
G.Ba 10Tr 12964 40317 32955 29744
G.Nhì 15Tr 82166 77707
G.nhất 30Tr 16141 86928
G.ĐB 2Tỷ 090553 219309
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott

Tải App Xổ Số