In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

XSMT Thứ sáu, Kết quả xổ số Miền Trung Thứ sáu

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 15/092023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 15/09/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 05 21
G.Bảy 200N 160 761
G.Sáu 400N 8138 1975 5895 3832 1236 2544
G.Năm 1Tr 1714 3056
G.Tư 3Tr 04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976 10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008
G.Ba 10Tr 82398 99406 54506 09687
G.Nhì 15Tr 18118 62274
G.nhất 30Tr 92493 26511
G.ĐB 2Tỷ 299167 056234
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 08/092023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 08/09/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 08 15
G.Bảy 200N 001 023
G.Sáu 400N 7229 3341 2037 8898 4989 8638
G.Năm 1Tr 9793 4424
G.Tư 3Tr 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964
G.Ba 10Tr 05375 12052 45706 55959
G.Nhì 15Tr 18019 59376
G.nhất 30Tr 77481 69680
G.ĐB 2Tỷ 370625 759041
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 01/092023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 01/09/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 34 01
G.Bảy 200N 092 923
G.Sáu 400N 2877 7535 7640 2282 5348 5002
G.Năm 1Tr 5342 3475
G.Tư 3Tr 09909 87740 95151 89658 46574 16567 25888 58514 32452 83897 82486 62253 63018 86670
G.Ba 10Tr 50992 30867 08043 95581
G.Nhì 15Tr 86801 33555
G.nhất 30Tr 44998 31109
G.ĐB 2Tỷ 895519 886147
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 25/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 25/08/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 79 12
G.Bảy 200N 607 118
G.Sáu 400N 2040 3887 0841 0926 8434 0517
G.Năm 1Tr 8834 8817
G.Tư 3Tr 39315 83206 45562 10661 45652 19485 32151 18405 86675 53498 45372 99807 46800 88675
G.Ba 10Tr 46859 26926 74248 10333
G.Nhì 15Tr 79356 20760
G.nhất 30Tr 40363 32556
G.ĐB 2Tỷ 555589 693904
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 18/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 18/08/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 65 18
G.Bảy 200N 560 775
G.Sáu 400N 0136 1097 3847 1759 9018 3678
G.Năm 1Tr 4055 8015
G.Tư 3Tr 24724 49011 81149 64605 00164 21605 79284 86561 11821 24717 17797 21733 53594 68218
G.Ba 10Tr 36208 36788 73018 87719
G.Nhì 15Tr 99312 20414
G.nhất 30Tr 16601 81279
G.ĐB 2Tỷ 449916 220992
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 11/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 11/08/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 13 06
G.Bảy 200N 729 131
G.Sáu 400N 5114 1563 8185 0270 0459 8807
G.Năm 1Tr 3784 7826
G.Tư 3Tr 50305 46358 64898 23186 10124 54767 92206 56469 45465 02955 10205 61002 55734 19018
G.Ba 10Tr 91667 92133 93896 94901
G.Nhì 15Tr 72941 41275
G.nhất 30Tr 77317 92024
G.ĐB 2Tỷ 160673 975879
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto

XỔ SỐ Miền Trung - XSMT 04/082023

Kết quả xổ số Miền Trung, XSMT Thứ sáu, ngày 04/08/2023
Thứ sáu Gia Lai
XSGL
Ninh Thuận
XSNT
G.Tám 100N 06 49
G.Bảy 200N 380 501
G.Sáu 400N 7752 1916 7502 0339 1827 3611
G.Năm 1Tr 0209 7653
G.Tư 3Tr 61256 32345 34296 61429 05372 28617 79374 20533 09438 80326 69611 43776 40969 44212
G.Ba 10Tr 69406 80581 68807 32355
G.Nhì 15Tr 99679 63580
G.nhất 30Tr 58733 02667
G.ĐB 2Tỷ 219086 065808
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Xem Loto
Trực Tiếp KQXS
Xổ Số Miền Nam
Xổ Số Miền Bắc
Xổ Số Miền Trung
Xổ Số Vietlott

Tải App Xổ Số